Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Βουλή

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

22-2-2012. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής».
………….

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ύστερα από τις τροποποιήσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Υπουργός, οι επιφυλάξεις που είχαμε διατυπώσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αίρονται και ψηφίζουμε επί της αρχής, καθώς και τα άρθρα του νομοσχεδίου.

Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλέσω πολύ ακόμα και ορισμένες παρατηρήσεις που θα γίνουν τώρα και που νομίζω ότι μπορούν να βελτιώσουν έτι περαιτέρω το νομοσχέδιο, ας τις ακούσετε και κρίνετε μέχρι το τέλος της σχετικής συνεδρίασης.

Θέλω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα σχετικά με τη σκοπιμότητα που υπηρετεί αυτό το νομοσχέδιο. Θυμίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά την καλή νομοθέτηση, τους κανόνες με τους οποίους νομοθετούμε.

Το λέμε όμως σε έναν τόπο όπως ο δικός μας, όπου η Βουλή ιδίως τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, έχει δώσει πάμπολλα δείγματα γραφής κακής νομοθέτησης. Το λέμε, επίσης, σε μία συγκυρία, όπως ακριβώς η τωρινή, όπου τα νομοσχέδια τα οποία έχουν έρθει κάθε άλλο παρά υπακούουν στους κανόνες της καλής νομοθέτησης, όχι μόνο αυτού του νομοσχεδίου, αλλά και των στοιχειωδών κανόνων που θέτει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής.

Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο τρόπος που νομοθετούμε μέσα στη βαθιά κρίση που μαστίζει τον τόπο, η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, καθιστούν τους κανόνες δικαίου ατελέσφορους και για το διοικούμενο, ακόμα και για τους υπαλλήλους. Δεν γνωρίζει ο διοικούμενος τι είναι εκείνο στο οποίο καλείται να υπακούσει. Δεν γνωρίζει ο υπάλληλος τι είναι εκείνο το οποίο καλείται να εφαρμόσει.

Αυτή η άγνοια που είναι η γενεσιουργός αιτία των περισσότερων παρανομιών, σας διαβεβαιώ ότι υπονομεύει την ίδια την έννομη τάξη.

hello: 22-2-2012. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά την συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής».

   

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

16-2-2012. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου, ως εισηγητής,  κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης».
………
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ύστερα από τις τροποποιήσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Υπουργός, οι επιφυλάξεις που είχαμε διατυπώσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αίρονται και ψηφίζουμε επί της αρχής, καθώς και τα άρθρα του νομοσχεδίου.

Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλέσω πολύ ακόμα και ορισμένες παρατηρήσεις που θα γίνουν τώρα και που νομίζω ότι μπορούν να βελτιώσουν έτι περαιτέρω το νομοσχέδιο, ας τις ακούσετε και κρίνετε μέχρι το τέλος της σχετικής συνεδρίασης.

Θέλω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα σχετικά με τη σκοπιμότητα που υπηρετεί αυτό το νομοσχέδιο. Θυμίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά την καλή νομοθέτηση, τους κανόνες με τους οποίους νομοθετούμε.

Το λέμε όμως σε έναν τόπο όπως ο δικός μας, όπου η Βουλή ιδίως τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, έχει δώσει πάμπολλα δείγματα γραφής κακής νομοθέτησης. Το λέμε, επίσης, σε μία συγκυρία, όπως ακριβώς η τωρινή, όπου τα νομοσχέδια τα οποία έχουν έρθει κάθε άλλο παρά υπακούουν στους κανόνες της καλής νομοθέτησης, όχι μόνο αυτού του νομοσχεδίου, αλλά και των στοιχειωδών κανόνων που θέτει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής.

Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο τρόπος που νομοθετούμε μέσα στη βαθιά κρίση που μαστίζει τον τόπο, η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, καθιστούν τους κανόνες δικαίου ατελέσφορους και για το διοικούμενο, ακόμα και για τους υπαλλήλους. Δεν γνωρίζει ο διοικούμενος τι είναι εκείνο στο οποίο καλείται να υπακούσει. Δεν γνωρίζει ο υπάλληλος τι είναι εκείνο το οποίο καλείται να εφαρμόσει.

Αυτή η άγνοια που είναι η γενεσιουργός αιτία των περισσότερων παρανομιών, σας διαβεβαιώ ότι υπονομεύει την ίδια την έννομη τάξη.

hello: 16-2-2012. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου, ως εισηγητής, κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σν του Υπ. Διοικητικής Μετ/ισης και Ηλεκτ/κής Διακ/σης: «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες & Μέσα Καλής Νομοθέτησης"

   

Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
……….

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο, κατ’ εξαίρεση, για δύο λεπτά;
…..

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό που είπε ο κ. Σηφουνάκης υπάρχει ένα θέμα συνταγματικό, ως προς το θέμα της τροπολογίας για τους παλιννοστούντες.
Κύριε Υπουργέ, πράγματι είναι σημαντικό το γεγονός ότι, στην ουσία, το πρόστιμο για τους παλιννοστούντες μειώθηκε στο 20%. Αλλά δεν παύει να υπάρχει αντισυνταγματικότητα. Διότι πρέπει να θυμόμαστε πως το θέμα των παλιννοστούντων προέκυψε -τα αυθαίρετα δηλαδή που έχτιζαν οι παλιννοστούντες, ιδίως από τον Πόντο- από το γεγονός ότι η πολιτεία δεν εκπλήρωσε, ούτε κατ’ ελάχιστο, τις υποχρεώσεις που ανέλαβε απέναντί τους, όταν τους φώναζαν «μετά βαΐων και κλάδων» στην Ελλάδα για να έρθουν να βρουν στεγαστικό καταφύγιο στο πλαίσιο του ν.2790/ 2000. Αυτοί κατέστησαν αυθαιρετούχοι επειδή η πολιτεία δεν έκανε αυτό που έλεγε ο ν.2790. Δεν είναι σαν τους άλλους, οι οποίοι ακόμη κι όταν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, που το καταλαβαίνω εκεί να είναι έκπτωση. Όμως, εκεί ιδία πρωτοβουλία το έκαναν.

hello: 2-2-2012. Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σν του Υ.Π.Ε.Κ.Α.: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με τα την Οδ. 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχ/σης αποβλήτων κλπ

   

Page 9 of 41