Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ –ΙΔΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΥ
Ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο δημόσιο δίκαιο,
ουσιαστικό και δικονομικό

Διάγραμμα των Παραδόσεων


ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - Η κανονιστική αποδυνάμωση του κανόνα δικαίου και, συνακόλουθα, της έννομης τάξης.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - Γενική θεωρία των πηγών του δικαίου

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - Η οικονομική "ιδεολογία" του Συντάγματος. Οι κατευθυντήριες τάσεις και η νομολογία εφαρμογής του  

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - Η νομική φύση των "Μνημονίων"

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ KAI ENATO - Οι επιπτώσεις της νομοθεσίας περί επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ - Οι ρυθμίσεις των ν.3900/2010 (άρθρο 1) και 4055/2012 (άρθρο 40) σχετικά με τις προϋποθέσεις του παραδεκτού των ένδικων βοηθημάτων και μέσων.  Ο θεσμός της "πιλοτικής δίκης" και η ραγδαία μεταξέλιξη του ρόλου του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ - Οι επιπτώσεις των ρυθμίσεων του ν.3900/2010 επί των δικαστικών εγγυήσεων του κράτους δικαίου και της αρχής της νομιμότητας: Η συρρίκνωση του ανακριτικού συστήματος

ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ - Ο θεσμός της «προηγουμένου» και η υιοθέτησή του στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης.  Σύγκριση με το αγγλοσαξωνικό πρότυπο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ & ΠΕΜΠΤΟ - Οι επιπτώσεις της νομοθεσίας περί επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ- Οικονομική κρίση και κοινωνικό κράτος: Η περιπέτεια των κοινωνικών δικαιωμάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ- Η πρόσφατη νομοθεσία και νομολογία σχετικά με τη συρρίκνωση του δικαιώματος ως προς την ατομική ιδιοκτησία

ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ- Η παρέμβαση της Δικαιοσύνης στη Νομοθετική Εξουσία: Με αφορμή το «νομοθετικό ακτιβισμό» του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την προπαρασκευή του ν.3900/2010 και τον προβληματισμό ως προς την ανάγκη θεσμοθέτησης Συνταγματικού Δικαστηρίου.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ- Η συνταγματική κατοχύρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Θεωρία και νομολογία ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 16 του Συντάγματος